Què és el sòl

<- Tornar

Concepte de sòl

 

La vinya és un cultiu que interacciona de forma molt estreta amb el tipus de sòl que explora. La seva resposta és tan alta que es poden obtenir vins diferents per unes mateixes condicions varietals, de maneig i elaboració, si els sòls on es desenvolupa són diferents. Això és degut a que el sòl actua d'intermediari entre la planta i les altres condicions de medi natural, actua com a factor regulador del subministre d'aigua i nutrients, regulador tèrmic a la zona d'arrels que marcarà el ritme o velocitat de creixement vegetatiu, acció termoreguladora dels primers 50 cm per damunt del sòl amb una clara influència sobre el ritme de maduració del raïm i la seva composició final; en resum, el que les arrels troben al sòl, es reflecteix a la part aèria, tant en la vegetació com en la composició i maduració del raïm, i el que és més important, marcarà la velocitat en que madurarà el raïm.

<- Tornar
© Vien assessoria 2009
E-mail: crubies@vienasses.com