Fertilització de sòls

Fertilització de sòls

 La necessitat de fertilitzar els sòls amb vinya es recolza en tres grans eixos:

 - Satisfer les necessitats de la vinya en elements minerals

- Mantenir nivells de qualitat satisfactoris al raïm

- Mantenir la expressió del terrer potencial

Hi ha un gran problema, generalitzat a molts sòls mediterranis, que és l'empobriment dels sòls en matèria orgànica, en la seva capa superficial, els primers 30 cm. Això implica un augment de les pérdues de sòl per erosió, una disminució en la transferència d'elements minerals, un augment del segellat superficial, etc... Són molts recomanables els aports d'esmenes orgàniques per tal de millorar aquestes porpietats físiques del sòl, i també la seva riquesa en elements minerals. Des de VIEN ASSESSORIA recomanem les dosi i el tipus de fertilització orgànica òptima per a la propietat vitícola estudiada. Puntualment es poden recomanar fertilitzacions minerals per tal de corregir alguna carència detectada a l'estudi.

 

 

© Vien assessoria 2009
E-mail: crubies@vienasses.com