Maneig del sòl

Maneig del sòl

En aquest punt es fa referència al treball del sòl òptim per tal de millorar la qualitat del raïm, és a dir, aquí es recomana la profunditat de treball sòl, la necessitat de subsolat, l'enherbament temporal o permanent, l'amplada i tipus d'enherbament, etc..., sempre en funció de la unitat de sòls definida al mapa, en una mateixa finca, així, és probable tenir diferents manejos del sòl.

 

© Vien assessoria 2009
E-mail: crubies@vienasses.com