Mapes de sòls

Què és un mapa de sòls

Mapa de sòls a escala molt detallada (1:5.000)

En un mapa de sòls es representen unitats de sòls que indiquen el predomini d'un sòl dins una unitat de paisatge; aquesta unitat de paisatge recull el tipus de paisatge on està englobat el sòl (vessant, fons, plataforma, terrassa, ...), la pendent (molt suau (<2%), suau (2-5%), moderada (5-10%), ...), la textura superficial, la pedregositat superficial i aquells atributs que es considerin caracterísitics de la zona on s'està treballant.

El mapa de sòls es fa a escala molt detallada (< 1:5.000) i es presenta sobre un fons de ortofotografia aèria per tal d'identificar perfectament els sòls i els seus límits.

 

Quina informació contenen els mapes de sòls?

Als mapes de sòls molt detallats (E.<1:5.000) que VIEN ASSESSORIA realitza hi ha dos grans grups d'informació:

1.- El mapa de sòls en si mateix, on s'identifiquen, delinien i descriuen els sòls que es troben a la zona d'estudi. La descripció dels sòls contempla totes les característiques permanents dels mateixos, com profunditat arrelable, seqüència d'horitzons, textures dels horitzons, reacció del sòl (pH), contingut en carbonats, calcari actiu, índex de poder clorosant, contingut en matèria orgànica, índexs d'activitat biològica, capacitat de retenció d'aigua disponible, contingut en pedres al llarg del perfil, caracterització de l'evolució del sòl (moviment de carbonats, guix, ...), compacitat i duresa dels horitzons, colors, disponibilitat d'oxigen, moviment de les arrels, etc.

2.- Les relacions entre el tipus de sòl i la vinya. S'estableixen índexs de vigor potencial a la vegetació de la vinya i de precocitat potencial al cicle de maduració del raïm que imprimeixen els diferents sòls trobats. Amb el coneixement d'aquests índexs s'estableixen els marcs de plantació idonis per a una vinya equilibrada i les varietats de vinya idònies per tal de que es completi el cicle de maduració del raïm. A més, en una vinya establerta, es recomanen les pràctiques de maneig més adequades per tal de constituir una vinya equilibrada en vigor i maduresa del raïm (enherbats parcial o totals, subsolats, fertilització raonada, reg, poda, ...). En noves plantacions en aquest capítol es recomanen els patrons més adients per establir un bon tàndem peu-varietat.

Mapa d'Aptitud Vitícola

© Vien assessoria 2009
E-mail: crubies@vienasses.com